Kalendár

SASIM v Roku 2024

Súťaže Pre Rok 2024

Šahy

23.06.2024

Maladinovo

29.06.2024

Trenčianske Teplice

07.07.2024

Hronský Beňadik

28.07.2024

Humenné

16.08.2024

Bratislava

10.08.2024

Uherský Brod

24.08.2024

Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom

16.08.2024

Trenčín

14.09.2024

Studnica

21.09.2024