Športfestival dopadol opäť na výbornú!
19.
November

Deviaty ročník festivalu neolympijských športov - ŠPORTFESTIVALU, je za nami. V areáli výstaviska Expo center sa prezentovalo cez 600 športujúcich športovcov.  V jednotlivých pavilónoch ste mohli zhliadnuť biliard, bándy hokej, mas-wrestling, motorky, taekwondo, lukostreľbu, silných mužov, florbal, golf, parkour, vodné lyžovanie, pretláčanie rukou, thajský box,mažoretky, fitness detí spoločenské tance, bocciu či petanque. 

Návštenvíci našli na jednom mieste naozaj zmes netradičných ale zaujímavých športov. V Trenčíne sa tak neolympijské športy predstavili verejnosti najlepšie ako mohli. Záver tradične patril vyhodnoteniu najúspešnejších športovcov v neolympijských športoch. Prvenstvo získala "domáca", trenčanka Monika Chochlíková. Ocenenia za celoživotný prínos si odniesol doktor Jozef Fedeleš za vedu, František Kunzo a Dárius Rusnák za šport. 

Medzi silákmi v kategóriách do 90 kilogramov vybojoval prvenstvo Michal Druska, v strednej váhe, do 105 kilogramov Lukáš Ferjanc. Chlapci z Lúčok tak prišli skvele pripravený a najlepšie si poradili s náročnými disciplínami. Mohli sme zhliadnuť skutočne skvelé silové výkony, o ktorých si rozpíšeme v najbližšej reportáži. 
Sme veľmi radi, že festival neolympijských športov - Športfestival, sa teší obľube verejnosti ale i športových asociácií. Na výstavisku sa stretáva každým rokom viac športov, športovcov ale i divákov. Pevne veríme, že i jubilejný desiaty ročník dopadne ak nie takto dobre tak ešte lepšie.
Poďakovanie patrí hlavne Slovenskému športovému a olympijskému výboru, konfederácii športových zväzov, Trenčianskemu samosprávnemu kraju a p.Baškovi, ktorý prevzal záštitu nad oboma podujatiami a Slovenskej asociácii silných mužov. Osobitné poďakovanie patrí pánom a to Michalovi Čaplovi, Milanovi Gabrhelovi a Pavlovi Gugovi. Vďaka patrí každému, kto akokoľvek pomohol a podporil túto multišportovú akciu a pričinil sa tak k tomu, že deviaty ročník dopadol na výbornú! Ďakujeme a vidíme sa opäť o rok priatelia! 

Sledujte nás na Facebooku
Strongmani
 Denis Hanák
 Narodený: 15. 04. 1991
 Viktória Balódi
 Narodená: 13. 02. 2000
Členský poplatok pre rok 2020!
Pripomíname o povinnosti každého pretekára uhradiť členský poplatok 10,-€ na prvej súťaži alebo zaslať na č.ú. SK2675000000004004470366 Ako poznámku uviesť meno pretekára. Ďakujeme. SASIM
(pridané 13. 01. 2020) | Archív noviniek
Strongmani
 Denis Hanák
 Narodený: 15. 04. 1991
Členský poplatok pre rok 2020!
Pripomíname o povinnosti každého pretekára uhradiť členský poplatok 10,-€ na prvej súťaži alebo zaslať na č.ú. SK2675000000004004470366 Ako poznámku uviesť meno pretekára. Ďakujeme. SASIM
(pridané 13. 01. 2020) | Archív noviniek
Partneri