Aktuality

Nový ročník Slovenskej asociácie silných mužov, rok 2017, je plný návratov. Tak ako sa najsilnejší muži Slovenska vrátili do roka a do dňa do Púchova (video), tak sa siláci vrátili na deň presne aj na východ, do mesta Prešov.
A presne tak ako v minulom roku, aj v tomto išlo o otvorenie nového, jedenásteho, ročníka Slovenského poh…
Po úspešne zvládnutých podujatiach ako boli majstrovstvá Slovenska v dvíhaní klady, silných žien, silných mužov do 90kg a do 105kg a hlavne po majstrovstvách Slovenska silných mužov v Púchove, sa nám už 8. mája 2017 v meste Prešov rozbehne v poradí už jedenásty ročník Slovenského pohára silných mužov! Prvé zo…
Osem najsilnejších mužov Slovenska, novodobých gladiátorov, sa stretlo v poslednú aprílovú nedeľu na pešej zóne v meste Púchov. Majstrovstvá Slovenska silákov sa tam tak organizovali na deň presne. Stalo sa tak na opätovnú žiadosť pána primátora, Rastislava Heneka, ktorý si osobne želal túto akciu, nad ktorou prevzal záštitu a spoločne s M…
Na rok presne sa najsilnejší muži Slovenska stretnú v meste Púchov a rozdajú si to v súboji o titul „Najsilnejšieho Slováka“ pre rok 2017. Špičkoví strongmani Slovenska prídu demonštrovať svoju silu v náročných disciplínach!

Za podpory primátora mesta Rastislava Heneka,  MŠK Púchov a s podporou TSK a jeho predsedu Jaroslava Bašku,…
Foto: Michal Múdry
Predposledná aprílová patrila nielen silným ženám, kde sa majsterkou stala znova Jana Vašková, ale aj váhovým kategóriám do 90 a do 105 kilogramov. Druhá menovaná mala na Slovensku premiéru. Moderovať prišla Janka Kordiaková spoločne s Milanom Gabrhelom. Rozhodcom bol opäť medzinárodný rozhodca Pavol Guga spoločne so …
Sledujte nás na Facebooku
Strongmani
 Milan Šuľan
 Narodený: 23. 01. 1984
 Viktória Balódi
 Narodená: 14. 02. 2000
Členský poplatok na rok 2017!
Pripomíname o povinnosti uhradiť členský poplatok 10,-€ na prvej súťaži alebo zaslať na č.ú.SK2675000000004004470366. Ako poznámku uviesť meno pretekára. Ďakujeme. SASIM
(pridané 07. 03. 2017) | Archív noviniek
Strongmani
 Milan Šuľan
 Narodený: 23. 01. 1984
Členský poplatok na rok 2017!
Pripomíname o povinnosti uhradiť členský poplatok 10,-€ na prvej súťaži alebo zaslať na č.ú.SK2675000000004004470366. Ako poznámku uviesť meno pretekára. Ďakujeme. SASIM
(pridané 07. 03. 2017) | Archív noviniek
Partneri